Gamle bybro med Bakklandet, 2009

Sammenlign med foto av samme motiv fra 1911 (Gamle bybro med Bakklandet, 1911). Kan man se noen endring på de nesten 100 årene som har gått?