Innvandrere etter landbakgrunn, 1970-2008

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn for årene 1970-2008.

Foto: Statistisk sentralbyrå

Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv