Kjell Løchens dagbok - lenke til Riksarkivet

Kjell Løchen er født 1912 i Trondheim. Ved utbruddet av 2. verdenskrig var Kjell Løchen en relativt vanlig ung mann på 27 år bosatt i Oslo. Et snaut år ut i krigen bestemmer han seg for å flykte landet for å melde seg til aktiv kamp mot tyskerne. Den 11. mars 1941 starter den lange ferden gjennom blant annet Sverige, Russland, Tyrkia, Irak, Iran, India, Sri Lanka, Sør-Afrika og Trinidad før han i september samme år endelig ankommer Canada. Underveis skriver han en dagbok (han kaller den selv reiseprotokoll) i to bind og limer inn fotografier, kart, tegninger, presseklipp, reklamer, pengesedler og gjenstander. Det er innførsler for om lag 100 dager i løpet av dette halvåret og lengden varierer fra en linje til mange sider. Det er denne illustrerte dagboken som nå presenteres på Riksarkivets hjemmesider.

Dagbøkene oppbevares i Riksarkivet i Oslo.