Natur og Ungdom: Rotvoll - aksjonen 1991

Det ble en voldsom strid om Statoil skulle få lov til å bygge et nytt forskningssenter på det gamle kulturlandskapet Rotvoll i Trondheim. De gamle bygningene og jordene rundt skapte et helt spesielt grøntområde like i utkanten av byen. Nedenfor Rotvoll lå våtmarksområdet Leangenbukta, med et svært rikt fugleliv. Dersom Statoil fikk lov til å bygge et nytt forskningssenter, ville fuglelivet bli skadelidende og mye av kulturlandskapet ville gå tapt. Ved å gå til lenken under kan du lese om Rotvoll - aksjonen.

Natur og Ungdom