Lovdata: Lov om naturvern

Trykk på lenken under og studer Lov om naturvern på Lovdata.