Alfheim i Grødalen

Alfheim ble bygget av Lady Arbuthnott. Hun var en britisk adelsdame som bosatte seg i Sunndalen.