Modernisering Hamskiftet Modernisering av jordbruket ette... Ålen sogneselskap og meieri...

Den 10. april 1960 ble Ålen sogneselskap stiftet. Selskapets virksomhet var knyttet til Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskab. Dette selskapet hadde landbrukets fremme som sitt formål, og det var også formålet for de lokale sogneselskapene. I løpet av det første 10-året Ålen sogneselskap eksisterte, klarte det å bidra til en omfattende og positiv forandring i landbruket i bygda.

I vedlegget kan du lese om Ålen sogneselskap og meieribruket, skrevet av Aud Mikkelsen Tretvik i Oppunder fjellbandet i 1986.