Modernisering Hamskiftet Det store hamskiftet Silhuset - e...

Silhuset eller silinga er det lokale namnet på små innretningar bygd for avkjøling av mjølk før separering eller levering til meieri. Eit mer høvelig navn kunne ha vore (av)kjølinga, men det vart brukt berre om avkjølingskummar utan takoverbygg. Særlig i setermarka var det behov for mjølkeavkjøling. Tidligare var dei fleste kyrne vårbære, dermed var mjølkeproduksjonen størst i sommerhalvåret når buskapen var på setra, og det også var varmast i vêret.

I vedlegget kan du lese om Silhuset - eit kulturminne i setermarka, skrevet av Aud Mikkelsen Tretvik i Oppunder fjellbandet i 2007.

Vedlegg


Kilde for