Modernisering Hamskiftet Det store hamskiftet Bureising i ...

Tveråhaug er et av bureisingsbrukene i Aunegrenda i Haltdalen. Det var 42 fastboende i Aunegrenda i 1930. Gjennom bureisinga økte tallet til 93 i 1945. Dette bureisingsprosjektet hadde stor betydning for grenda og medførte altså en fordobling av innbyggertallet.

Vedlegg