Helse Seksualitet Uten penger, ingen respekt

Det vestlige begrepet «prostitusjon» kan ikke uten videre overføres til andre kulturer, hevder antropolog Turid Misje. Hun har studert kvinnelige bararbeidere i Tanzania.

Gå til: