... nå telte han deg også

Nettustilling fra Statistisk sentralbyrå om folke- og boligtellingene ved tre århundreskifter. De utvalgte årene er 1801, 1900 og 2001. Utstillingen er laget i samarbeid med Riksarkivet.