Sivilisasjonenes svøpe

På ett tidspunkt i historien ble vi mange nok som levde tett nok på hverandre, til at sykdommene kunne spre seg – som epidemier. Les om epidemiene.

Relaterte artikler