Politilegens visitasjonsprotokoll 1841-1849. Tiltak mot veneriske sykdommer

I tillegg til at distriktsleger og jordmødre etterhvert drev helsekontroll, hadde politilegen ansvar for de prostituerte. Mellom 1840 og 1888 hadde politiet i hovedstaden et kontrollsystem; reglementeringssystemet. Det var omfanget av kjønnssykdommer som opptok myndighetene. Utbredelsen av de veneriske sykdommene ble sett på som faretruende og ble satt i sammenheng med den voksende prostitusjonen. Tiltak for å begrense omfanget av disse sykdommene ble derfor i første rekke satt i verk mot prostituerte kvinner.