Hos politilegen

Bergen, Kristiania og Trondheim praktiserte alle et såkalt reglementeringssystem for "offentlige kvinner". Det innebar blant annet regelmessig legekontroll hos politilegen.