Operasjon Woodlark og Rype.

Skrevet av Morten Hansen og Øystein Kristiansen, ved HIST avd. for teknologi. Forfatterne har ikke oppgitt hvilke kidler de har brukt.