Stønad til enslig mor/far

Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og stimulere til selvforsørgelse.

Relaterte oppgaver