Registreringssentral for historiske data

Registreringssentral for historiske data ligger under Universitetet i Tromsø. Her kan man finne mye folketellingsmateriale, kirkebøker og matrikkeler.

Relaterte artikler