Kong Christian IV Norske Lov

Tilrettelagt for World Wide Web av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH) på grunnlag av ISBN 82-00-05555-8 © UNIVERSITETSFORLAGET 1982 etter tillatelse fra UNIVERSITETSFORLAGET