Protokollen fra Samelandsmøtet i Trondheim 1917

Ved å gå til lenken åpnes protokollen til samemøtet i Trondheim i 1917. Den er lagt ut av Senter for Samiske studier, Universitetet i Tromsø.