Barnehager - Statistisk Sentralbyrå

Statistisk Sentralbyrås tall om barnehager. Hva tallene fra 2006 viser om økning i antall barnehageplasser, samt tabeller om barn i barnehager

Relaterte artikler