Det løfterike landet

Nettside utarbeidet av Nasjonalbiblioteket og Norsk Utvandrermuseum. Her presenteres et utvalg av norsk-amerikansk materiale om utvandringen til Amerika og norsk-amerikansk historie i perioden 1825-2000.