Minda - piken på apoteket

Minda - piken på apoteket er et undervisningsopplegg som retter seg mot elever fra niende trinn og oppover. Med utgangspunkt i en historisk hendelse fra 1888, består prosjektet av en teaterforestilling, aktiv deltakelse fra elevene, en utstilling, nettbasert undervisning og film.

Relaterte artikler