Norsk Krigsleksikon

Nettutgaven av Norsk Krigsleksikon av J. W. Cappelen Forlag A/S.