PrimusWeb

PrimusWeb er nettversjonen av Primus som er et system for forvaltning av museumssamlinger. Mange museer bruker Primus til å registrere ulike objekter i samlingene sine, som gjenstander og bilder. PrimusWeb er åpent for alle og målet er å tilgjengeliggjøre museenes samlinger til alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Hvilke objekter som er lagt til PrimusWeb er bestemt av museene selv. Det er foreløpig 4 samlinger på PrimusWeb: Norsk Folkemuseum, Maihaugen, Akershusbasen som er en felles samlingsdatabase for fire museer i Akershus, og Trøndelagsbasen. Trøndelagsbasen er en felles samlingsdatabase for museene i Nord- og Sør-Trøndelag. Per 1. februar er det tre museer i Trøndelag som har tatt databasen i bruk: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri og Rørosmuseet.