Spedbarnsdødeligheten reduseres

Spedbarnsdødelighet har gått ned, ta utgangspunkt i det du vet om fødsel, utvikling av helseinstitusjoner og statistikk.

1. Forklar hva årsaken til at antall barn som døde under 1 år per 1 000 levendefødte gikk opp i perioden 1941 til 45?

2. Tallene for Bergen og Oslo ligger under gjenomsnittet for de ulike fylkene. Finn to forhold som kan forklare disse forskjellene og begrunn svaret.

Kilder