Analyse av motiv på bilder

Hører til Foto og bilder

Ved å se på fotografier kan vi se hva som er stabilt og hva som endrer seg over tid. Nå skal vi bruke bildedatabasen Trondheimsbilder.no for å analysere motiv.

Søk i Trondheimsbilder.no etter fotografier fra Ravnkloa.

1. Velg minst ett bilde og beskriv motivet og finn ut mest mulig om opphavssituasjonene til bildet.

2. Ta utgangspunkt i to eller flere bilder, analyser stabilitet (hva som ikke endrer seg) og endring (hva som er nytt) på bildene. Bruk disse opplysningene til å si noe om minst to trekk ved samfunnsutviklingen i tiden mellom de to bildene er tatt.

Relaterte artikler