Tæppe-10,-6.-oktober-1942.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

Oppgaver - unntakstilstanden 1942

Unntakstilstanden var en sterk påmindelse om krigens gru. Mange vilkårlig utvalgte ble arrestert og henrettet. Dette var også starten på arrestasjonen av den jødiske befolkning i Trøndelag.

 

1.Hva ønsket Terboven å oppnå med Unntakstilstanden?

2.Les kilden "Situasjonen - Adresseavisen 06.10.1942" og den relaterte artikkelen Tyskerne svekkes- trøndersk motstand styrkes (lenke nederst til høyre). Hva tror du var årsaken til unntakstilstanden etter å ha lest artiklene?

3.Studer kildene. Hvordan tror du det var å leve under Unntakstilstanden?

     4.Studer teppet av Hannah Ryggen (6. oktober 1942). Hva ser du i dette bildet?

Kilder