NS symboler

Hører til Nasjonal Samling

Oppgaver:

1. Studer kildene under artikkelen "Nasjonal Samling og Stiklestad". Hvilke symboler er det som går igjen i kildene?

2. Hvorfor betydde vikingtiden så mye for Nasjonal Samling?

3.Hvorfor hadde Stiklestad en sentral plass i Nasjonal Samling sin symbolbruk?