Hvem var Cissi Klein?

Hører til Jødenes skjebne

Cissi Klein var bare 13 år da hun brutalt ble drept i Auszhwitz. Hun var en helt vanlig skolejente, ikke ulik dere ungdommer som bruker disse nettsidene. Hennes forbrytelse var at hun var jøde.

Studer kildene og les artikkelen som omhandler Cissi Klein og svar på følgende spørsmål:

1. Hva jobbet foreldrene hennes med?

2. Hvor kom de fra?

3. Hvilken skole gikk hun på?

4. Når ble hun internert? Hva er å internere?

5. Hva het broren hennes? Hvor gammel var han i 1942?

6. Når ble Cissi Klein henrettet?

7. Hva skjedde med hennes mor?

8. Lytt til lydfilene. Hvor mye tror du Cissi Klein skjønte av det som var i ferd med å skje?

9. Hvorfor tror du den 13 år gamle Cissi Klein var farlig for Tyskland?

10. Norsk politi var med på arrestasjonene av de trønderske jødene. Hva tenker du om det?Hva kunne politifolkene ha gjort annerledes?

11. Tenk deg at du kjente Cissi Klein i 1942. Hva kunne du gjort for å hjelpe?

12. Det som hendte med Cissi Klein skjer fremdeles. Det skjedde i Rwanda, i Bosnia, i Kambodsja. Hvilken internasjonal organisasjon arbeider for bekjempelse av folkemord? Tror du den organisasjonen kan utrette noe for å hindre overgrep mot menneskeheten? I så fall hvordan kan den hindre overgrep?

Kilder