Oppgaver - To notiser fra Adresseavisen 1767

1. Oversett disse to tekstene til moderne norsk.

2. Ellen Joensdatter var en ung kvinne som kom fra Stadsbygd for å søke arbeid i Trondheim. Hun fikk jobb som hushjelp hos enkefru Jonstrup, men seint på høsten i 1766 ble hun plutselig borte fra arbeidet. Hun kom tilbake julaften og ble straks anklaget av enkefruen for å ha stjålet noen klær. Da skjedde mordet! Liket av enkefruen ble funnet av et nabobarn som kom for å invitere henne til julemiddag dagen etter. Ellen Joensdatter ble straks arrestert i byen og satt på Rådstuen. Året etter ble det rettsak og henrettelse oppe i Steinberget i lla. Hva er din mening om datidens straffemetoder? Hvilken straff ville Ellen Joensdatter og Sacharias Wisberg ha fått etter vår tids rettssystem?

3. Skriv en fortelling om Ellen Joensdatters siste år.

4. Hvordan var livet i Slaveriet i Trondheim. Skriv en redegjørelse om dette. Let fram opplys-ninger i ulike kilder.

Kilder