Husmannssønnen og Kathedralskolen

1. Fortellingen om Tryggve viser klart og tydelig at Katedralskolen var for bedre folks barn. Hvordan kommer det til utrykk i teksten?

2. Peter Egge var også elev ved Katedralskolen. I boka «Minner og barndom» fra 1948 har han skrevet om det; «Vi var nær tredve elever. De aller fleste hadde akademikere til opphav. Mange var embetsmannssønner hjemmehørende her i byen eller i de nærmeste amtene. Noen få var falt etter kjøpmenn. En eneste etter en håndverker, en salmakermester. Og så var det meg... En så sosialt ensartet klasse vil ingen katedralskole kunne oppvise nå for tiden, ikke når klassen er mannsterk. Men det er over seksti år siden den gang. De små sosiale jordskjelv vi imidlertid har hatt, har rystet samfunnsklassene litt nærmere hverandre og slått sprekker i noen fordommer. Men ennå trenges noen små jordskjelv før katedralskolens klasser blir tilstrekkelig sosialt blandet». Når var Peter Egge elev ved Katedralskolen og hvor gammel var han da han skrev dette? Hvorfor vil barndom og ungdomsår ofte framstå som mer rosenrøde for gamle mennesker enn det de var i virkeligheten? Kan du finne noe i teksten om Tryggve som gjør at du kan plassere handlingen sånn omtrentlig i tid?

3. Hvorfor var det viktigere for Tryggve å få præceteris, dvs. gode karaktererer, enn for en embetsmannssønn eller en grosserersønn?

4. Tryggve følte seg sikker på at ordet husmann kom til å «følge ham i hælene hele livet gjennom hvis han ble til noe». Lag en fortelling om Tryggve ti år etter, hvor du får fram om det ble slik Tryggve hadde tenkt seg eller ikke.

Kilder

  • Husmannssønnen som begynte på den erværdige Kathedralskolen
    Full størrelse

    Husmannssønnen som begynte på den erværdige Kathedralskolen