Befolkningsutvikling og -statistikk

Hører til Endring og Trondheim

1. Lag diagram over befolkningsutviklingen i Trondheim. Sett inn begge tallseriene i diagrammet. Hvordan vil du beskrive kurvene du får fram? Er utviklingen jevnere eller mer ujevn enn du hadde ventet? Når har byen vokst særlig sterkt, når har den vokst mer langsomt? Hvorfor skiller de to kurvene så merkbart lag etter 1920? Hvordan slår grenseutvidelsene i 1863, 1892 og 1953 ut på tallene?

2. Hvordan kan vi forklare den varierende veksten? Hva har foregått i byen i de periodene da veksten har vært særlig sterk?

3. Regn ut hvor stor andel av befolkningen i fylket som har bodd i Trondheim til ulike tider. Beregn også hvor stor andel av landets befolkning som har bodd i Sør-Trøndelag. Går det an å finne noen sammenheng mellom når byen har vokst og når fylket har vokst?

Kilder