En TMV-arbeiders fortelling

Hører til Produksjonsbyen

Prøv å få tak i folk som arbeidet med TMV før nedleggelsen, og lag intervju med dem. Sammenlikn det de forteller med Karl Nordtvedts fortelling (prøv å få tak i heftet der hele teksten står!).

1. Hvilke forandringer legger dere best merke til? Er det noe likt? Hva forteller dette om utviklingen i vårt eget hundreår?

Kilder