1815 og 1885 - Hvem bodde i Grønninggården?

Hører til Levekår i byen

1. Bruk kilden og lag to lister, en over hvem som bodde i Grønninggården i 1815, og en over hvem som bodde der i 1885. Sammenlign. Finn likheter og forskjeller.

2.I folketellingen fra 1815 ser du at det ikke er ført opp noen barn for familien Lindstow. Hva kan forklaringen være?

3. Lag en oversikt over yrkene til Grønnings barn. Dersom de hadde vært barna til Lindstow, tror du de ville hatt de samme yrkene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kilder

Relaterte artikler