Hollenderen og trondhjemske matvaner

Hører til Levekår i byen

1. Hvilke Trondheimske matvaner syntes hollenderen var merkelige? Synes du disse matvanene høres rare ut? I så fall: hvorfor/hvorfor ikke?

2. Hvilke typer bær og grønnsaker forteller hollenderen at folk spiste? Hvem i Trondheim tror du det var som spiste slik mat? Er dette mat som er vanlig i Trondheim idag?

3. Hollenderen skriver at overklassen sjelden spiste poteter. Hva kan årsaken være til det?

Kilder