Utvandring til Amerika

Hører til Emigrasjon

1. Ta utgangspunkt i vedlagte sagatekster og skriv din egen fortelling om hvordan det gikk til da Leiv Eiriksson oppdaget Amerika. Bruk også kart når du beskriver ferden.

2. Les vedlagte læreboktekster og prøv å gi en begrunnelse for at sagatekster og konkrete symboler som Nidarosdomen ble brukt bevisst på 1800-tallet for å bygge opp norsk nasjonalbevissthet.

3. Grunngi hvorfor vikingene som nasjonalt symbol har overlevd i det norske Amerika. Hvordan ser du på at norskamerikanerne bruker vår eldre historie på denne måten?

4. Gå inn i vedlagte tabellmateriale og gi en begrunnelse for at utvandringen på 1800-tallet gikk i tydelige bølger.

5. I en periode på ca. ett hundre år fram til om lag 1930, emigrerte det ca. 800.000 nordmenn derav ca. 80.000 trøndere. Sett trøndersk utvandring inn i en nasjonal sammenheng i forhold til folketallet i Norge og i Trøndelag. Hvilke områder i Trøndelag hadde størst utvandring ? Hva tror du er årsakene til at utvandring fordeler seg så ujevnt?

6. Snakk med eldre i din familie for å finne ut om det finnes gamle Amerikabrev i din slekt. Legg fram eventuelle brev som kilder til drøfting i gruppen eller klassen.

7. Ta initiativ til et problemorientert tverrfaglig prosjekt om utvandring. Det finnes blant annet mye diktning, som er knyttet til utvandring.

8. Ta initiativet til et problemorientert tverrfaglig prosjekt der du knytter gårdagens utvandring til dagens innvandring.


9. Les amerikabrevet fra Edvard N. J. Svee fra Lensvik som i 1890 skriver fra Cotttonwood i
staten Minnesota. Svar på spørsmålene under:

- a) Studer språket i brevet, og finn eksempler på amerikanske ord han allerede har lært seg. Skriv opp ordene og hva de betyr på norsk.

- b) På hva slags skip skjedde overfarten til Amerika, og hvor lang tid tok turen?

- c) Etter at Svee ankom Amerika, dro han videre inn i landet. Bruk atlas og tegn reiseruta. Hvilket transportmiddel brukte han?

-d) Hvor kom han til slutt? Hvilke andre innvandrere fant han her?

- e) Hvordan så han på sine muligheter for framtiden? Var han pessimistisk eller optimistisk?

10) Les Karl Hansen Frøseths brev hjem til Snåsa etter sjøreisen over og svar på spørsmålene under:

- a) Tegn et kart og forklar reiseruta til Karl og Ellen. Hvor lang tid tok turen over havet? Sett inn datoer på reiseruta.

- b) Bruk atlas og finn ut hvor de slo seg ned. Hva slags arbeid fikk ekteparet her?

-c) Karl tilrår ikke hvem som helst å søke lykken på den amerikanske prærien. Hvorfor ikke?

11) Et brev om ulykkelig kjærlighet fra Karen A. Johnsen. Hun skriver fra Hindrum i Minnesota hjem til Ingdal i Sør-Trøndelag. Les brevet fra Karen A. Johnsen og svar på spørsmålene under:

- a) I brevet oppgir Karen flere grunner til ikke å gifte seg med Ole. Skriv dem opp punktvis.

- b) Hvordan har Karen fått det i Hindrum? Hvordan tjener hun til livets opphold?

- c) Hva får du vite om sønnen hennes, John?

 

* Fra Ressurspermen for ungdomsskolen

Kilder

Relaterte artikler