Tukthusfangen Nils - oppgaver

Under finner du oppgaver som er knyttet til kildene om Tukthusfangen Nils. Noen av tekstene er transkribert, men mesteparten er håndskrift. Med litt trening skulle ikke disse tekstene være vanskelige å tyde.

Studer fangeboken for Trondhjem Tugthus og Polititidende og svar på følgende spørsmål:

1. Når ble Nils M. Logje etterlyst?

2. Hvor ble han pågrepet? 

3. Hva ble Nils M. Logje dømt for?

4. Hvilket redskap brukte Logje under forbrytelsen?

5. Hvor mange år ble han dømt til?

6. Kan du skrive litt om hans familie?

7. Hvor var han født?

8. Hva står det om hans utdannelse?

9. Var han konfirmert?

10. Hadde han begått andre forbrytelser?

11. Hvor gammel var han da han ble innsatt i Trondhjem Tugthus?

12. Hvordan var forholdet til svigerfaren?

Studer brevene og svar på følgende spørsmål:

13. Hvilke sykdommer herjet i landet under første verdenskrig? Og hvem ble særlig hardt rammet i Logjes hjemtrakter?

14. Hva skriver Nils M. Logje om soningsforholdene ved tukthuset og fangekoloniene?

15. I ett av brevene til Logje står det om påsken, hva skjedde denne bestemte påsken?

16. Logje får ikke mange brev fra sin kone. Hva tror du er årsaken til det? Hvordan går det med forholdet til konen?

17. Hvordan er livet for samene i Kautokeino? (Stikkord: levekår, bevegelsefrihet, rein).

18. Les kildene om Nils Mikkelsen Logje og forsøk å se for deg livet han hadde under soning. Se samtidig for deg hvordan familien hans hadde det i Kautokeino?

19. Hvordan blir Logje omtalt av cellekameraten?

 

 

 

 

 

Kilder

 • Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta
  Full størrelse

  Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta

 • Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta 20.6.1920
  Full størrelse

  Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta 20.6.1920

 • Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til kona Karen Nilsdatter Bær
  Full størrelse

  Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til kona Karen Nilsdatter Bær

 • Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet S. Wars
  Full størrelse

  Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet S. Wars

 • Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet Sivertsen Wars 1920
  Full størrelse

  Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet Sivertsen Wars 1920

 • Etterlysning av Nils Mikkelsen Logje i Polititidende for 1915
  Full størrelse

  Etterlysning av Nils Mikkelsen Logje i Polititidende for 1915