Friderich Joensen

Studer kildene og svar på spørsmålene. Alle kildene er transkribert.

1. Hva var den drepte? (yrke)

2. Hvor lå Rådhusarresten (også kalt Rådstuearresten)?

3. Hva var skarpretterens oppgaver?

4. Hva var nattmannens oppgaver?

5. Hvor mye fikk skarpretteren for sitt arbeide?

6. Hva lød dommen på?

7. Hvor ble Joensen gravlagt?

 

Kilder