fange

(Trykk på bildet for full størrelse)

Domstolene

Hører til Domstolene

Svarene på spørsmålene under får du ved å lese artiklene til høyre.

1. Hvilken domstol er første instans i rettssystemet?

2. Hva er Høyesterett?

3. Hva vil det si å anke en dom?

4. Hva er en legdommer?

4. Hva er en jury? Og hvilken oppgave har den?

5. Hva er forskjellen på aktor og forsvarer i en rettssak?

6. Nevn noen særdomstoler? Hvilke oppgaver har disse?

7. Hvem kan stilles for domstolene i Norge?

8. Hva vil det si å være siktet i en rettssak?