Menneskerettigheter

Studer artiklene til høyre og les FNs Verdenserklæring om Menneskerettighetene (trykk kilden til høyre). Svar deretter på spørsmålene under.

1. Hva forbinner du med menneskerettigheter?

2. Hva er De Forente Nasjoner?

3. Hvem er målgruppen for Verdenserklæringen om Menneskerettighetene?

4. Hvorfor tror du Verdenserklæringen ble skrevet i 1948?

5. Hvilket budskap mener du Verdenserklæringen har, når du begynner å lese den?

6. Tror du Verdenserklæringen har noen effekt på verdens nasjoner?

7.  Flere organisasjoner jobber for menneskers rettigheter, nevn en eller flere? Og redgjør videre for hvordan disse jobber? Her kan du bruke nettet.

8. Nevn noen grupper som er blitt forfulgt i vårt eget land? Når skjedde dette og hvordan?