Namsos oppstår

Hører til Namsos

Les artikkelene og studer bildene til høyre, svar deretter på spørsmålene.

1. I hvilken kommune lå Namsos i før 1855?

2. Hvorfor ønsket myndighetene å etablere Namsos?

3. Hviklen næring ble den viktigste for Namdalsområdet?

4. Namsos vokste fra noen få hus til en by i løpet av en tiårsperiode. Studer bildene og forsøk å beskriv hvordan det var å vokse opp i Namsos på 1850-tallet.

Kilder