Røros - pen eller stygg?

Les skolestilen og artikkelen om Rørosområdet, og svar på spørsmålene under.

1. Hvorfor ble Rørosområdet forandret?

2. Hva var det som endret seg i landskapet?

3. I stilen fra 1904 skriver Alfilda om den vakre utsikten man har fra en høyde ved bergstaden. Men innledningsvis skriver hun; Man hører saa ofte folk sige: "Paa Røros er det frygtelig stygt." Hva tror du hun mente med det?

 

Kilder