Stasjonsstedet Støren

Hører til Støren

Støren ligger som et naturlig knutepunkt i møte mellom Gauldalen og Soknedalen. Jernbanen fikk avgjørende betydning for utviklingen av stedet Støren. Studer kildene og artiklene til høyre og svar på spørsmålene under.

1. Når ble Størenbanen bygget?

2. Hvor ofte hadde toget avgang og ankomst mellom Trondheim og Støren den første tiden?

3. Rørosbanen ble bygget i tidsrommet 1872 -1877, og mange ble sysselsatt i byggingen. Hvor mange arbeidet på strekningen Støren - Ålen i 1873?

4. Hvorfor ønsket man å bygge en jernbane til Støren? (les aviskildene) 

5. Kan du si noe om myndighetenes transportpolitikk på grunnlag av det som står i kildene og i artiklene?

6. På hvilken måte var det motsettninger mellom bondebefolkningen og innflytterne?  

 

Kilder

 • Trafikk på Throndhjem-Støren jernbane juli 1866
  Full størrelse

  Trafikk på Throndhjem-Støren jernbane juli 1866

 • Trafikk på Throndhjem-Støren jernbane sept. til okt. 1864
  Full størrelse

  Trafikk på Throndhjem-Støren jernbane sept. til okt. 1864

 • Avisartikkel om åpningen av Størenbanen 1864 (opptrykk fra 1964)
  Full størrelse

  Avisartikkel om åpningen av Størenbanen 1864 (opptrykk fra 1964)