Godstrafikken Trondheim 1912 - 1935

Den grafiske fremstillingen viser en oversikt over godstrafikken ved Trondheim stasjon i tidsrommet 1912 - 1935. Studer kilden og svar på spørsmålene under.

1. Hvordan er forholdet med det som annkommer stasjonen og det som sendes?

2. Fra 1929 er det en kraftig nedgang i godsfrakten. Hva tror du det skyldes?

3. Kan nedgangen ha sammenheng med en internasjonal krise på samme tid?

Kilder

  • Grafisk oversikt over godstrafikk ved Trondheim stasjon 1912-1934
    Full størrelse

    Grafisk oversikt over godstrafikk ved Trondheim stasjon 1912-1934