reina (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Eiendommer i endring

Hører til Trondheim

Til høyre har vi samlet en del kilder og artikler som omhandler bydelen Svartlamon og noen av eiendomene der. Bruk disse til å svare på oppgavene under.

1. Studer de gamle sort/hvit bildene og sammenlign med fargefotoene tatt i 2008. Ser du noen endring? Er bygningene de samme? Er noen av bygningene fjernet? Har noen nye kommet til?

Studer dokumentene som omhandler Biskop Darresgt. 18.

2. Hva fikk boligen i 1954? Hvor mange leiligheter delte på det som ble instalert?

3. Les dokumentet fra 1998. Hvorfor skulle boligene i Biskop Darresgt. rives?

4. Hva er konklusjonen i det samme dokumentet?

Studer dokumentene som omhandler Strandveien 33 og bygningene der.

5. Kan du på grunnlag av dokumentene gi en oversikt over hvilke forretninger, næringer som har hatt sin virksomhet i Strandveien 33?

6. Hva ble eiendommen brukt til på 1990-tallet? Og hva ønsket man å utvide?

7. Les dokumentet datert 11.06.2006. Hva er i ferd med å skje med Strandveien 33?

8. Studer plantegningene fra 2008. Hva brukes eiendommen til i dag? Og hvilke planer har man?

9. Hvilke tanker gjør du deg om historien til Svatlamon?

10. Klarer du å gjøre deg opp en mening om hvorfor resten av trehusbebyggelsen på Svatlamon ikke ble revet? 

Kilder