Oppgaver til sørsamenes historie

Hører til Sørsamer

Kildene fra den sørsamiske kulturen er få og skriftspråket deres er forholdsvis nytt. Man må derfor ty til gjenstandsmateriale, muntlige overleveringer og offentlige dokumenter i rekonstruksjonen av deres historie. For å løse oppgavene skal dere lese oppgavene til høyre.

1. Hvor er det radisjonelle bosetningsområdet til sørsamene?

2. Hvilken språkgruppe tilhører det samiske språket?

3. Hvor stor er forskjellen på nordsamisk og sørsamisk?

4. Hva er det samene feirer på samefolkets dag den 6. februar?

5. Hvem er det som først omtaler samene i skriftlige kilder?

6. Når begynte myndighetene aktivt med kristningen av samene?

7. Hvem tror du fikk høre om kristendommen først, nordsamene eller sørsamene? Og hvorfor tror du det?

8. Når gikk samene over til tamreindrift?

9. Hvorfor tror du samene gikk over til tamreindrift?

10. Hva tror du myndighetenes fornorskingspolitikk innebar?