Oppgaver - Daniel Mortensson

Hører til Sørsamer

Mortensson er en viktig person i samisk og sørsamisk historie. Han sto bak det første samemøtet i 1917 og var en ivrig talsmann for samene. Og som så mange sørsamer flyttet han til stadig nye reinbeitedistrikter. Bruk kildene til høyre til å svare på spørsmålene under.

1. Når flyttet Mortensson til Femundstraktene, i Tolga reinsbeitedistrikt?

2. Hvem flyttet han og familien sammen med?

3. Se på lappefortegnelsene fra 1904, hva het konen til Daniel Mortensson?

4. Hvor mange barn hadde han boende hos seg i 1904?

5. Flere år senere flyttet Mortensson til et nytt beiteområde. Hvorfor måtte de flytte? Og hvor flyttet de?

6. Studer kildene reintelling 1934 og 1937. På denne tiden var Daniel død. Hvor mange rein står familien oppført med? Hvorfor tror du at Daniel Mortensson står oppført med 2 rein begge disse årene?

7. Gi en kort beskrivelse av Daniel Mortensson ved å les artikkelen om ham?

8. Hva tror du han hadde å si for den samiske befolkningen? 

Kilder