Oppgave - tatere på institusjon

For å løse oppgavene under må du lese artiklene og studere kildene til høyre. Artiklene er Svanviken arbeidskoloni og Sterilisering av taterjenter.

1.    Hvorfor ble taterne plassert i ulike institusjoner?
2.    Hvorfor tror du mange taterbarn ble tatt fra deres foreldre?
3.    Se på bildene fra Svanviken og Rostad. På bakgrunn av bildene, hvordan tror du barna på bildene hadde det?
4.    Les kilden Barnehjemmene og deres principer, hvordan opplever du barnehjemmene slik Foreningen til Modarbeidelse af Omstreifervæsenet framstiller dem?
5.    Les artikkelen Sterilisering av taterjenter. Hvilket inntrykk får du av barnehjemmene etter å ha lest artikkelen?
6.    Svanviken ble nedlagt i 1989 (samme år som berlinmuren falt). Dette er bare tyve år siden! Tror du det taterne ble utsatt for kunne skjedd i dag? Begrunn svaret.

Kilder