Oppgave - fotball som identitetsskaper

Hører til Identitet

Snakker man om identitet er det vanskelig å komme forbi idretten og da særlig fotballen. For å svare på oppgavene under må du først lese artiklene til høyre.

1. Hvilken klubb var dominerende i trøndersk fotball frem til sluten på 1960-tallet?

2. Når ble Rosenborg ballklubb seriemester første gang?

3. Nevn noen faktorer som var med på å gjøre RBK til den ledende klubben i Norge?

4. I 1991 uttalte Marvin Wiseth: som ordfører i Trondheim soler jeg meg stadig i RBKs glans ... Rosenborg gir Trondheim en helt egen identitet. Hva tror du RBK har betydd for trondheimernes identitet?

5. I dag er fotball den idretten som dominerer i nyhetsbildet. Hva tror du er årsakene til dette?

Kilder