Oppgave - kroning og signinger

I 1906 hadde det selvstendige Norge sin første kroning siden 1355 da Håkon VI Magnusson ble kronet til konge over det siste gammelnorske kongedømmet. I hundreårene fram mot 1905 var Norge enten i union med Sverige og Danmark, et lydrike under Danmark eller i union med Damnark eller Sverige.

Vi har samlet mange kilder fra kroningen i 1906 og de senere signingene i 1958 og i 1991. Studer kildene til venstre og svar på spørsmålene under.

1. Hva var det man holdt valg over den 12.-13. november i 1905?
2. Hvem var det som hadde rett til å stemme i 1905?
3. Hvem ble kronet til norsk konge i 1906?
4. Hvor fant kroningen sted?
5. Kan du nevne noen festligheter som ble holdt i forbindelse med kroningen i 1906?
6. klarer du å lese artikelen fra Adresseavisen den 22.06.1906. Hva forteller den om kroningen?
7. Hvem ble signet i 1958?
8. Slå opp i Caplex eller Wikipedia og finn ut hva som er froskjellen på kroning og signing?
9. Hvem ble signet i 1991?
10. Trenger vi monarkiet i dag?
11. Er det viktig med tradisjoner?

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser